پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی

9- شرايط عدم شمول ماليات و عوارض در خصوص كالاها و خدمات صادراتي چگونه است؟
جواب :
طبق مفاد ماده يك قانون ماليات بر ارزش افزوده صادرات كالاها و خدمات مشمول مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد. چنانچه اينگونه موديان نسبت به ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده (فارغ از حجم معاملات) اقدام و همچنين نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني اقدام نمايند با رعايت ترتيبات مقرر در ماده )13( قانون ياد شده ماليات ها و عوارض پرداخت شده قابل استرداد خواهد بود.


  
  پرسش مفهومی 1- آيا فعالان اقتصادي (اعم از كارخانجات، شركتها و صاحبان مشاغل) اين ماليات را خواهند پرداخت؟  
       
  پرسش مفهومی 2- آيا با اجراي اين نظام مالياتي، هيچ ‌يك از مالياتهاي قبلي حذف يا تعديل خواهند گرديد؟  
       
  پرسش مفهومی 3- آيا چند مرحله‌اي بودن ماليات بر ارزش افزوده و وصول آن در هر يك از مراحل واردات ـ توليد ـ توزيع موجب اخذ مضاعف ماليات نخواهد شد؟  
       
  پرسش مفهومی 4- آيا ماشين آلات خطوط توليد کارخانجات و به طور کلي تجهيزات مورد استفاده در امر کسب و کار مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي‌گردد؟  
       
  پرسش مفهومی 5- آيا در اين نظام مالياتي خريدهاي يكجاي يك بنگاه توليدي يا توزيعي و يا فرايند طولاني توليد در برخي از صنايع، موجب تحمل طولاني مدت بار مالياتي ناشي از اين ماليات تا زمان فروش كالاها يا خدمات توليد يا عرضه شده نخواهد گرديد؟  
       
  پرسش مفهومی 6- آيا تکاليف عملياتي نظام ماليات بر ارزش افزوده به سادگي توسط موديان اين نظام مالياتي قابل اجرا خواهد بود؟  
       
  پرسش مفهومی 7- آيا اجراي اين نظام مالياتي باعث افزايش بهاي کالاها و خدمات براي مصرف کننده نهائي نخواهد گرديد؟  
       
  پرسش مفهومی 8- اگر سازمان امور مالياتي کشور استرداد ناشي از صادرات و يا ناشي از خريد يکجاي ماشين الات، تجهيزات و يا مواد اوليه را به موقع انجام ندهد، چه روي خواهد داد؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 1- شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر فعالان اقتصادي و فعاليت‌هاي اقتصادي چگونه است؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 2- دستور مقام محترم رياست جمهوري در ارتباط با توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي اصناف و نحوه اجراي آن چگونه است؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 3- با عنايت به تاريخ لازم الاجراء شدن قانون از 1387/7/1 تكليف قراردادهاي منعقده قبل از تاريخ ياد شده به دليل عدم پيش بيني در قراردادهاي منعقده و همچنين اجراي بخشي از قرارداد قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن چيست؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 4- تاريخ تعلق ماليات در خصوص فعاليت‌هاي پيمانكاري به چه ترتيبي خواهد بود؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 5- چگونگي تشخيص موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط خريداران كالا يا خدمت ؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 6- نحوه عدم شمول ماليات و عوارض در خصوص كالاهاي معاف به چه ترتيبي است؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 7- آيا معافيت روغن نباتي و شكر موضوع بند (4) ماده (12) قابل تسري به روغن نباتي خام و شكر تصفيه نشده مي‌باشند؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 8- آيا قراردادهاي خدمات نيروي انساني مشمول ماليات و عوارض اين قانون مي‌گردد؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 9- شرايط عدم شمول ماليات و عوارض در خصوص كالاها و خدمات صادراتي چگونه است؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 10- آيا اجاره اموال غير منقول از مصاديق معافيت بند 8 ماده 12 تلقي مي‌گردد؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 11- نحوه اعمال عدم شموليت ماليات و عوارض به صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزيت (موضوع ماده 13) چگونه مي‌باشد؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 12- آيا معافيت خدمات حمل و نقل قابل تسري به حمل و نقل بار و كالا مي‌باشد؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 13- وضعيت مبادلات در مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چگونه است؟  
       
  پرسش و پاسخهای فنی و حقوقی 14- آيا اعمال دستورالعمل صورتحساب و درج كد اقتصادي و مشخصات هويتي خريدار در فاكتور الزامي است؟  
       

سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده امور مالیاتی کشور

به سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده خوش آمدید

لینک های مفید

مالیات بر ارزش افزوده     |     معرفی مدیران     |     سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده     |     سوالات متداول     |     ارتباط با ما


                       

 طراحی و اجرا :  واحد توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده

1398 - 2019 ©