اصل مقصد

Destination Principal
اصل مقصد
در اصل مقصد ماليات روي ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور مصرف مي‌گردند، وضع مي‌‌شود


 
  خوداظهاري، خود تشخيصي Self Assessment  
       
  (C-VAT)ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي مصرف Consumption Type Of VAT  
       
  (انحصارات مالي (انحصار دخانيات كه هدف دولت از آن كسب درآمد است Fiscal Monopoly  
       
  (دادرسي مالياتي (دادستاني مالياتي Tax Prosecutor  
       
  (عوايد رفاه (دستاوردهاي رفاهي The Welfare Yields?  
       
  (كالاهاي معاف (بخشوده Exemption Goods  
       
  (گروي ، وثيقه (معمولاً ملكي است Mortgage  
       
  (ماليات بر ارزش افزوده (ماليات بر گردش فعاليت اقتصادي Value Added Tax  
       
  (ماليات توسعه (اندونزي Development Tax  
       
  (معافيتهاي موردي (انتخابي Case Exemption  
       
 

نرخ صفر

Zero Rate  
       
  GDP Gross Domestic Product  
       
  VAT نرخ موثر Effective Rate Of VAT  
       
  آزاد سازي سپرده Deposit Release  
       
  آزاد سازي وثيقه، از گرو درآوردن Mortgage Release  
       
  ابزار مالياتي Tax Instrument  
       
  اثرات درآمدي Income Effects  
       
  اختلالات اقتصادي Economic Disturbances  
       
  اخطار بابت اهمال و قصور Delinquency Notice  
       
  ارزش افزوده Value Added  
       
  ارزش افزوده كارخانه Value Added By Manufacture  
       
  ارزش دفتري، ارزش حسابي، بها بر طبق دفاتر Book Value  
       
  ارزش نسبي بازار Relative Market Value  
       
  ارزيابي Evaluation  
       
  از گرو درآوردن، آزاد سازي ضمانتنامه Bond Release  
       
  استرداد وجه در سيستم ماليات بر ارزش افزوده VAT Refunded Acceptance  
       
  استهلاك Depreciation  
       
  اصل مقصد Destination Principal  
       
  اصلاح مالياتي Tax Reform  
       
  اظهارنامه مالياتي Tax Return  
       
  اعتبار مالياتي Tax Credit  
       
  اعطاي اعتبار در سيستم ماليات بر ارزش افزوده VAT Credit Acceptance  
       
  افت، كسر، نقصان، كاهش ذاتي، انقباض، آب رفتگي Shrinkage  
       
  اقتصاد در حال گذار Transitional Economy  
       
  اقتصاد راكد Stagnant Economy  
       
  اقتصاد زيرزميني Underground Economy  
       
  امانت گذاشتن To keep in deposit  
       
  اوراق قرضه، تعهد قانوني، ضمانت‌نامه، اوراق بهادار Bonds  
       
  بازار، محل معاملات، محل مكاني خريد و فروش Market  
       
  بازده، منفعت در اوراق قرضه، حاصل، بار Yield  
       
  برآورد- تخمين Estimate  
       
  برنامه‌ريزي، برنامه‌گذاري Planning  
       
  بهاي اوليه، هزينه اوليه، قيمت مايه محصول، هزينه متغير Prime Cost  
       
  بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، هزينه كالاهاي به فروش رفته Cost Of Goods Sold  
       
  بهره اضافي Overcharged Interest  
       
  پايه ساده Simple Base  
       
  پايه مالياتي Tax Basis  
       
  پايه مضاعف Double Base  
       
  پردازش اطلاعات، داده‌پردازي Data Processing  
       
  پول سپرده Deposit Cash  
       
1234

سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده امور مالیاتی کشور

به سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده خوش آمدید

لینک های مفید

مالیات بر ارزش افزوده     |     معرفی مدیران     |     سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده     |     سوالات متداول     |     ارتباط با ما


                       

 طراحی و اجرا :  واحد توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده

1398 - 2019 ©