فراخوان :: ارزش افزوده

اطلاعیه ثبت نام مرحله اول
 
زمان ارسال 10:52:22  
 تعداد مشاهده  21241 بازدید  
 

بسمه‌تعالي

 وزارت امور اقتصادي و دارائي سازمان امور مالياتي كشور

اطلاعيه مرحله اول ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده

 قابل توجه كليه عرضه كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات و واردكنندگان و صادركنندگان آنها

 با عنايت به تصويب و ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده و از آنجا كه مطابق ماده (53) قانون، تاريخ اجراي اين نظام مالياتي از اول مهرماه 1387 تعيين گرديده است، با استفاده از اختيارات حاصل از ماده (18) قانون مذكور، بدينوسيله مشمولين مرحله اول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد حداقل يكي از شرايط زير اعلام مي‌گردند:

 الف) كليه وارد كنندگان؛

 

 ب) كليه صادر كنندگان؛

 

 ج) كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در سال 1386 سه ميليارد ريال يا بيشتر بوده است؛

 د) كليه فعالان اقتصادي كه مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات آنها در پنج ماهه آغازين سال 1387، يك ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بوده است.

تبصره: آن دسته از فعالان اقتصادي كه صرفاً به عرضه كالاها و خدمات معاف از اين نظام مالياتي (بر اساس مفاده ماده 12 قانون) اشتغال دارند، از ثبت نام در اين مرحله معاف مي‌باشند، بديهي است فعالاني كه به عرضه توأم كالاهاي مشمول و معاف اشتغال داشته و حداقل يكي از شرايط فوق را دارند مشمول اين تبصره نبوده و موظف به ثبت نام در اين مرحله مي‌باشند.

 واجدين هر يك از شرايط بندهاي (الف) تا (د) فوق‌الذكر مي‌توانند جهت آگاهي از قانون مذكور، مقررات مربوطه و چگونگي اجراي آن به پايگاه اينترنتي طرح استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور به نشاني www.VAT.ir مراجعه نمايند.

واجدين شرايط فوق الذكر در صورتي كه تاكنون دعوتنامه ثبت نام در اين نظام مالياتي (حاوي نام كاربر و رمز عبور ثبت نام اينترنتي) را دريافت ننموده‌اند، مي‌توانند جهت اجراي احكام قانون مذكور و ثبت نام در اين نظام مالياتي به نشاني اينترنتي www.VAT.ir/Registration مراجعه و فرآيند ثبت نام خود مشتمل بر اقدامات زير به انجام برسانند:

1. مراجعه به سايت اينترنتي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.VAT.ir و سامانه ثبت نام اينترنتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.VAT.ir/Registration و آگاهي از قانون، مقررات و دستورالعمل‌هاي اين نظام مالياتي؛

 2. در صورتي كه مودي با مطالعه مستندات مربوط به اين نظام مالياتي، خود را مشمول ثبت نام در مرحله اول اين نظام مالياتي بداند، با مراجعه به سامانه ثبت نام اينترنتي فوق الذكر ، نسبت به تكميل اطلاعات اوليه در بخش "پيش ثبت نام" و دريافت شماره رهگيري حداكثر تا تاريخ 25/6/87 اقدام نمايد؛

 3. پاكت حاوي نام كاربر و رمز عبور، جهت تكميل مراحل ثبت نام، ظرف مدت (10) روز از تاريخ دريافت شماره رهگيري پيش ثبت نام به موديان تحويل خواهد گرديد. در صورتي كه مودي ظرف مهلت مقرر پاكت مذكور را دريافت ننمايد، ضروري است با مراجعه به قسمت "پيگيري پيش ثبت نام" نسبت به اعلام كد رهگيري اقدام نمايد تا ترتيب پيگيري موضوع داده شود؛

 4. با دريافت پاكت حاوي نام كاربر و رمز عبور، ضروري است موديان با مراجعه به پايگاه اينترنتي ثبت نام نسبت به درج كامل اطلاعات بنگاه اقتصادي در بخش "ثبت نام" سامانه اينترنتي ثبت نام اقدام نمايند. درج اطلاعات در بخش‌هاي مختلف فرم ثبت نام مي‌تواند به صورت يكجا و يا در چند مرحله (و با "ثبت موقت" اطلاعات در هر نوبت) صورت پذيرد؛

 5. "تاييد نهايي و ارسال اطلاعات" وارد شده ثبت نام و دريافت و چاپ نسخه ويژه سيستم ثبت نام كه توسط پايگاه اينترنتي ثبت نام ارائه مي‌گردد. (توجه فرمائيد پس از تاييد نهايي و ارسال اطلاعات اعمال هرگونه تغيير يا اصلاح در اطلاعات ثبت شده در سيستم تنها با طي فرآيند ويژه اصلاح اطلاعات ثبت نام پس از ثبت قطعي و ارسال ميسر خواهد بود)؛

 6. ارسال نسخه چاپي فرم ثبت نام (كه توسط پايگاه اينترنتي ثبت نام در اختيار كاربران قرار خواهد گرفت). كليه صفحات اين نسخه چاپي بايد توسط كاربران مهر و امضاء مجاز گردد و به همراه تصوير مدارك مورد نياز ثبت نام به شرح مشخص شده در سامانه ثبت نام اينترنتي توسط پست پيشتاز دو قبضه به نشاني تهران، صندوق پستي 6779/19395 حداكثر تا تاريخ 1/7/87 توسط موديان ارسال گردد. نگهداري رسيد ارسال اين مدارك تا زمان دريافت گواهينامه موقت ثبت نام الزامي خواهد بود؛

 7. در صورت تكميل صحيح اقلام اطلاعاتي و ارسال كامل مدارك توسط موديان، گواهينامه موقت ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي كشور براي موديان صادر و به همراه كتب و اطلاعات مورد نياز براي اجراي اين نظام مالياتي حداكثر تا تاريخ 20/7/87 براي موديان ثبت نام شده ارسال خواهد گرديد. به هر ترتيب اين اطلاعات از طريق سايت اينترنتي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده به شرح فوق نيز در اختيار موديان قرار خواهد داشت.

موديان محترم مشمول بندهاي (الف) تا (د) اين دستورالعمل علاوه بر ثبت نام به شرح فوق الذكر، ضروري است برابر قانون اقدامات زير را از تاريخ 1/7/87 به مورد اجرا بگذارند:

 1. اجراي مقررات و دستورالعمل‌هاي اين نظام مالياتي در رابطه با چگونگي صدور صورتحساب معاملات، و همچنين محاسبه و دريافت ماليات و عوارض متعلق از تاريخ 1/7/87؛

 2. پس از انجام كليه تكاليف قانوني، بويژه در رابطه با صدور صورتحساب و محاسبه و وصول ماليات، تكميل و تسليم اظهارنامه و محاسبه و واريز بدهي مالياتي برابر مقررات و دستورالعمل‌هاي اين نظام مالياتي در هر دوره مالياتي ضروري خواهد بود.

 3. اولين اظهار نامه اين نظام مالياتي مربوط به عملكرد فصل پائيز سال 1387 بوده و مي‌بايستي تا تاريخ 15 دي ماه سال جاري تسليم گردد.

 4. ساير تكاليف قانون با مراجعه به قانون و مقررات مربوطه قابل شناسايي و لازم‌ الاجرا خواهد بود.

بديهي است مشمولين مراحل بعدي ثبت نام در اين نظام مالياتي در اطلاعيه‌هاي بعدي سازمان امور مالياتي كشور به اطلاع عموم خواهد رسيد.

لازم به ذكر است برخورداري از مزاياي قانوني اين نظام مالياتي و عدم مواجهه با جرائم و ساير عواقب تخلف از اين قانون به شرح مندرج در تبصره ماده (19) و مواد (22) و (23) قانون مستلزم اجراي به موقع و كامل عمليات ثبت نام و انجام كليه تكاليف قانوني اين نظام مالياتي از تاريخ 1/7/87 خواهد بود.

آن دسته از موديان كه دعوتنامه ثبت نام در اين نظام مالياتي را دريافت نموده‌اند، صرفاً نسبت به ثبت نام در چارچوب دستورالعمل مندرج در دعوتنامه دريافتي اقدام نمايند و نيازي به اجراي مفاد دستورالعمل مندرج در اين فراخوان عمومي ندارند اين اطلاعيه در حكم بخشنامه به ادارات كل امور مالياتي محسوب مي‌گردد.

سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده امور مالیاتی کشور

به سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده خوش آمدید

لینک های مفید

مالیات بر ارزش افزوده     |     معرفی مدیران     |     سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده     |     سوالات متداول     |     ارتباط با ما


                       

 طراحی و اجرا :  واحد توسعه سامانه های مالیات بر ارزش افزوده

1398 - 2019 ©