جستجو در سايت بخشنامه ها، اطلاعیه ها و دستورالعمل ها در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی 

به اطلاع می رساند منظور از دستگاه  POS در بخشنامه ها و دستورالعمل های این بخش صندوق مکانیزه فروشگاهی می باشد

تلفن پاسخگويي به سوالات در خصوص صندوق مکانيزه فروشگاهي  83271061

   


باتوجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور قصد ندارد برای هیچیک از شرکتهای تولید کننده نرم افزار در ارتباط با سامانه فروشگاهی تاییدیه صادر نماید، لذا استفاده از نرم افزار شرکت هایی که قابلیت تولید ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش مودیان که در بخش "صورت الکترونیکی معاملات" در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان به نشانی   www.Tax.gov.ir در دسترس می باشد - را دارند از نظر سازمان امور مالیاتی کشوربلامانع است.


1393/07/14 - اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم در خصوص مشاغل ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش از ابتداي سال 1394

در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، پيرو بخشنامه هاي200/10704 مورخ1392/06/16 و200/13007 مورخ 1391/06/28با توجه به هماهنگي به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور در خصوص تعيين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه هاي مذکور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي از ابتداي سال 1394 به شرح بخشنامه شماره200/93/71 مورخ1393/06/30 اعلام گرديده است. مي توانيد با کليک بر روي لينک ذيل متن کامل بخشنامه را دريافت نماييد.

جهت دريافت متن كامل اطلاعيه اينجا كليك نمائيد

بخشنامه شماره 200/94/22 - اعمال معافيت در صورت احراز نصب صندوق مکانيزه فروش در مراحل رسيدگي و حل اختلاف مالياتي

1393/07/14 - اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم در خصوص مشاغل ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش از ابتداي سال 1394

1393/07/13 - برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي (پيوست شماره يک بخشنامه 200/93/71مورخ 1393/06/30

1393/04/08 - دستورالعمل مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي

1392/06/30- بخشنامه -
قابل توجه صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي)
فراخوان نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي

1392/04/10ـ تمديد مهلت اعلام نصب واستفاده از سامانه هاي فروشگاهي

1392/02/29 ـ تمديد مهلت اعلام نصب واستفاده از سامانه هاي فروشگاهي

1392/02/16اطلاعيه مهم
قابل توجه موديان محترم
مشمول فراخوان نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي در سال 1392

1391/12/23دستورالعمل
مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه‌هاي فروشگاهي

1391/06/28بخشنامه
اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم