جستجو در سايت بخشنامه ها، اطلاعیه ها و دستورالعمل ها در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی 

به اطلاع می رساند منظور از دستگاه  POS در بخشنامه ها و دستورالعمل های این بخش صندوق مکانیزه فروشگاهی می باشد

تلفن پاسخگويي به سوالات در خصوص صندوق مکانيزه فروشگاهي  83271061

   


باتوجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور قصد ندارد برای هیچیک از شرکتهای تولید کننده نرم افزار در ارتباط با سامانه فروشگاهی تاییدیه صادر نماید، لذا استفاده از نرم افزار شرکت هایی که قابلیت تولید ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش مودیان که در بخش "صورت الکترونیکی معاملات" در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان به نشانی   www.Tax.gov.ir در دسترس می باشد - را دارند از نظر سازمان امور مالیاتی کشوربلامانع است.


1392/04/10ـ تمديد مهلت اعلام نصب واستفاده از سامانه هاي فروشگاهي


پيرو دستورالعمل شماره 26083/200 مورخ1391/12/23و بخشنامه شماره200/3137مورخ1392/02/29 سازمان امور مالياتي كشور و با عنايت به مفاد بند1-5 دستورالعمل مذكور مبني بر لزوم تكميل فرم اعلام نصب و استفاده از سامانه‌هاي فروشگاهي موضوع ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه توسط صاحبان مشاغل مشمول فراخوان وتسليم آن به ادارات امور مالياتي ذيربط، به منظور تكريم ارباب رجوع و ايجاد شرايط و بستر مناسب در راستاي بهره مندي آنان از مشوق‌ها و تسهيلات مقرر قانوني، مهلت مذكور تا تاريخ1392/06/31تمديد مي‌گردد.
مقتضي است مديران كل امور مالياتي سراسر كشور ضمن ابلاغ مفاد اين بخشنامه و دستورالعمل موصوف به كليه ادارات امور مالياتي، و تاكيد بر ضرورت اجراي دقيق مفاد آن به ويژه بند1-5؛ شامل دريافت فرم تكميل شده مؤديان (مطابق نمونه پيوست) و ثبت آن در دبيرخانه ادارات امور ‌مالياتي بخش مالياتهاي مستقيم و ارائه رسيد به آنان، ترتيبي اتخاذ نمايند به منظور اطلاع و رؤيت همكاران ومؤديان، دستورالعمل و فرم مربوطه و همچنين آگهي هاي مرتبط منتشره در روزنامه هاي كثيرالانتشار، در محل‌‌‌هاي مناسب در سطح ادارات كل الصاق، و موضوع از طريق مكاتبه و ساير كانال‌‌هاي ارتباطي به مجامع امور‌صنفي و اتحاديه‌هاي صنفي مشمول و انجمن داروسازان اطلاع‌رساني گردد.
ضمناً متذكر مي‌‌‌گردد در زمان ارائه فرم تكميل شده توسط مؤديان، بازديد از واحد شغلي ضرورت نخواهد داشت و لازم است بازديد و تحقيقات محلي ضمن رعايت مقررات به زمان مناسب ديگري موكول گردد.

علي عسكــري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور


جهت دريافت متن كامل اطلاعيه اينجا كليك نمائيد

بخشنامه شماره 200/94/22 - اعمال معافيت در صورت احراز نصب صندوق مکانيزه فروش در مراحل رسيدگي و حل اختلاف مالياتي

1393/07/14 - اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم در خصوص مشاغل ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش از ابتداي سال 1394

1393/07/13 - برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي (پيوست شماره يک بخشنامه 200/93/71مورخ 1393/06/30

1393/04/08 - دستورالعمل مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي

1392/06/30- بخشنامه -
قابل توجه صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي)
فراخوان نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي

1392/04/10ـ تمديد مهلت اعلام نصب واستفاده از سامانه هاي فروشگاهي

1392/02/29 ـ تمديد مهلت اعلام نصب واستفاده از سامانه هاي فروشگاهي

1392/02/16اطلاعيه مهم
قابل توجه موديان محترم
مشمول فراخوان نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي در سال 1392

1391/12/23دستورالعمل
مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه‌هاي فروشگاهي

1391/06/28بخشنامه
اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم