جستجو در سايت بخشنامه ها، اطلاعیه ها و دستورالعمل ها در خصوص نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی 

به اطلاع می رساند منظور از دستگاه  POS در بخشنامه ها و دستورالعمل های این بخش صندوق مکانیزه فروشگاهی می باشد

تلفن پاسخگويي به سوالات در خصوص صندوق مکانيزه فروشگاهي  83271061

   


باتوجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور قصد ندارد برای هیچیک از شرکتهای تولید کننده نرم افزار در ارتباط با سامانه فروشگاهی تاییدیه صادر نماید، لذا استفاده از نرم افزار شرکت هایی که قابلیت تولید ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش مودیان که در بخش "صورت الکترونیکی معاملات" در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان به نشانی   www.Tax.gov.ir در دسترس می باشد - را دارند از نظر سازمان امور مالیاتی کشوربلامانع است.


بخشنامه شماره 200/94/22 - اعمال معافيت در صورت احراز نصب صندوق مکانيزه فروش در مراحل رسيدگي و حل اختلاف مالياتي

پيرو بخشنامه شماره 200/93/86 مورخ 1393/08/03 در ارتباط با چگونگي رسيدگي به ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغلي که در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوق مکانيزه فروش (سامانه هاي فروشگاهي) گرديده اند، مقرر مي دارد:

مؤدياني که فرم "برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي" موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره /200/26083ص مورخ 1391/12/23 را تا تاريخ رسيدگي در اداره امور مالياتي يا مراجع حل اختلاف مالياتي ارائه نمايند، در صورتي که صندوق مزبور را نصب نموده باشند، با رعايت ساير مقررات، از معافيت مالياتي برخوردار خواهند بود.


جهت دريافت متن كامل اطلاعيه اينجا كليك نمائيد

بخشنامه شماره 200/94/22 - اعمال معافيت در صورت احراز نصب صندوق مکانيزه فروش در مراحل رسيدگي و حل اختلاف مالياتي

1393/07/14 - اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم در خصوص مشاغل ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش از ابتداي سال 1394

1393/07/13 - برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي (پيوست شماره يک بخشنامه 200/93/71مورخ 1393/06/30

1393/04/08 - دستورالعمل مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي

1392/06/30- بخشنامه -
قابل توجه صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي)
فراخوان نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي

1392/04/10ـ تمديد مهلت اعلام نصب واستفاده از سامانه هاي فروشگاهي

1392/02/29 ـ تمديد مهلت اعلام نصب واستفاده از سامانه هاي فروشگاهي

1392/02/16اطلاعيه مهم
قابل توجه موديان محترم
مشمول فراخوان نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي در سال 1392

1391/12/23دستورالعمل
مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه‌هاي فروشگاهي

1391/06/28بخشنامه
اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم