جستجو در سايت 


بازگشت
بلي،
موديان اين نظام مالياتي کافي است:
در زمان فروش کالاها و عرضه خدمات صورتحساب صادر و علاوه بر بهاي کالاها و خدمات عرضه شده ماليات را محاسبه و از طرف ديگر معامله اخذ نمايند،
علاوه برنگهداري اطلاعات و اسناد و مدارک خريد و فروش خود (کما في السابق)، صورت مالياتهاي پرداختي در زمان خريد و دريافتي در زمان فروش را نگهداري نمايند،
با تکميل اظهارنامه ساده فصلي، تسويه حساب نمايند. (طلب خود بابت مالياتهاي پرداختي در زمان خريد را از مالياتهاي دريافتي کسر و ما به التفاوت را به دولت پرداخت يا از دولت دريافت نمايند)


1- آيا فعالان اقتصادي (اعم از كارخانجات، شركتها و صاحبان مشاغل) اين ماليات را خواهند پرداخت؟


2- آيا با اجراي اين نظام مالياتي، هيچ ‌يك از مالياتهاي قبلي حذف يا تعديل خواهند گرديد؟


3- آيا چند مرحله‌اي بودن ماليات بر ارزش افزوده و وصول آن در هر يك از مراحل واردات ـ توليد ـ توزيع موجب اخذ مضاعف ماليات نخواهد شد؟


4- آيا ماشين آلات خطوط توليد کارخانجات و به طور کلي تجهيزات مورد استفاده در امر کسب و کار مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي‌گردد؟


5- آيا در اين نظام مالياتي خريدهاي يكجاي يك بنگاه توليدي يا توزيعي و يا فرايند طولاني توليد در برخي از صنايع، موجب تحمل طولاني مدت بار مالياتي ناشي از اين ماليات تا زمان فروش كالاها يا خدمات توليد يا عرضه شده نخواهد گرديد؟


6- آيا تکاليف عملياتي نظام ماليات بر ارزش افزوده به سادگي توسط موديان اين نظام مالياتي قابل اجرا خواهد بود؟


7- آيا اجراي اين نظام مالياتي باعث افزايش بهاي کالاها و خدمات براي مصرف کننده نهائي نخواهد گرديد؟


8- اگر سازمان امور مالياتي کشور استرداد ناشي از صادرات و يا ناشي از خريد يکجاي ماشين الات، تجهيزات و يا مواد اوليه را به موقع انجام ندهد، چه روي خواهد داد؟